طرح جدید توزیع تخم‌مرغ از امروز آغاز شد

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان “طرح جدید توزیع
تخم‌مرغ از امروز اجرا و برخورد با تخلفات تشدید می‌شود” گفت: از این
پس کسانی که از در مرغداری‌ها تخم‌مرغ می‌خرند، باید تأییدیه شرکت
پشتیبانی امور دام را داشته باشند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک