قربانی اعلام کرد: رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در نیمه اول سال جاری

بر اساس آخرین گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی،
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماهه دوم نسبت به دوره
مشابه سال قبل از رشد 11.9 درصدی برخوردار شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک