لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین‌المللی کار تصویب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب لوایح الحاق به
هفت سند مصوب سازمان بین المللی کار در هیئت دولت خبر
داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک