مردم همچنان گرفتار تامین روغن/ دبیر انجمن روغن: خوشبختانه دیگر تنش در بازار نداریم!

در حالی کمبود روغن در بازار هنوز مشهود است و مردم اقصی
نقاط کشور برای تامین روغن به ویژه روغن سرخ کردنی مشکل دارند، دبیر
انجمن روغن با اعتراف به اینکه مشکل روغن یک شبه حل نمی شود، ادعا
کرده که خوشبختانه در بازار روغن دیگر تنش نداریم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک