مرغ ایرانی دچار خودشیفتگی شد

مسئول اسبق مجموعۀ «مرغ لاین» در بابل‌کنار گفت: وقتى
این مرغ ایرانی بالاى نود درصد بازار مرغ را در اختیار داشت، دچار
نوعى خودشیفتگى و آسایش خیال کاذب شد و اصل مهم مشترى‌مدارى را فراموش
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک