«مرغ ایرانی» | "مساعدت نیم‌بندِ" سازمان برنامه و بودجه، با برنامۀ ملی تأمین مرغ

سازمان برنامه و بودجه در لایحۀ منتشر شده ردیفی کم‌رمق
و ضعیف، برای مساعدت به برنامۀ احیای مرغ استاندارد داخلی اختصاص داده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک