معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان: اهمیت ویژه‌ای برای روابط با ایران قائلیم

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با بیان اینکه “جمهوری
آذربایجان اهمیت ویژه‌ای برای روابط با ایران قائل است”، گفت: زمانی
که ویروس کرونا طغیان کرده ما در سایه اراده سیاسی به ایران آمده‌ایم
تا در زمینه همکاری مشترک بحث و بررسی کنیم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک