معرفی ارقام بذرهای گیاهی امسال 400 درصد رشد کرد ولی سرعت رشد هنوز کم است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال 49 رقم بذر گیاهی به
کشاورزان معرفی شده که نسبت به سال 92 نزدیک به 400 درصد رشد نشان
می‌دهد اما هنوز کشاورزان در برخی ارقام سبد متنوعی برای مصرف ندارد و
سرعت رشد ما هنوز پایین است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک