موز کیلویی 40 هزار تومان شد

در حالی واردات موز ممنوع است که قیمت موزهای وارداتی در
بازار به 40 هزار تومان رسید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک