نقش آفرینی صنعت بیمه در برابر تحریم، کرونا و حوادث طبیعی/ پرتفوی صنعت بیمه 2 برابر شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت بیمه در شرایط
سختی چون تحریم های دشمنان، اپیدمی بیماری کرونا و حوادث طبیعی سال
های اخیر، به خوبی نقش آفرین بوده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک