پاکستان خواستار بخشش بدهی کشورهای فقیر شد

نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که جامعه بین المللی باید
کمک قابل توجهی به کشورهای در حال توسعه ارائه کند تا بتوانند از
فروپاشی اقتصاد خود در پی بحران کرونا جلوگیری کنند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک