پیش بینی فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی در بودجه 1400+جدول

70 هزار میلیارد تومان از مجموع 125 هزار میلیارد تومان
اوراق در نظر گرفته شده برای سال آینده از محل پیش فروش نفت (اوراق
سلف نفتی) خواهد بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک