کانادا از برنامه محرک اقتصادی جدید خود رونمایی کرد

دولت کانادا از یک برنامه مالی جدید به ارزش میلیاردها
دلار کانادا به منظور تقویت اقتصاد این کشور در میان بحران کرونا،
رونمایی کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک