کرونا شرایط شغلی کارگران را سخت‌تر کرد/ کارگران قرارداد موقت زیر تیغ اخراج و تعدیل

فعال کارگری درباره شرایط شغلی کارگران گفت: به دلیل
کرونا، هر روز شرایط کاری سخت‌تر می‌شود و کارگرانی که قراردادهای
موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه دارند بیشتر زیر ضرب اخراج و تعدیل
هستند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک