کرونا 200 میلیارد دلار به اقتصاد هند خسارت زد

موسسه خدمات مالی “کردیت سوئیس” اعلام کرد خسارت ناشی از
بحران کرونا در اقتصاد هند بالغ بر 200 میلیارد دلار بوده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک