کشاورزی در شش ماه اول سال 1.7 درصد رشد کرد

یک مقام مسئول گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد
اقتصادی رشته فعالیت های گروه کشاورزی در 6 ماه نخست سال جاری در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مثبت 1.7 درصد بوده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک