گزارش تسنیم از بازار خودرو؛ مشتری نیست/ همه منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند

در شرایطی که کاهش نرخ ارز متوقف شده و روند نزولی قیمت
خودرو هم کند شده اما همچنان همه منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو هستند و
بنابراین از حجم مشتریان خودرو به شدت کم شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک