گزارش تسنیم| ماجرای 420هزار میلیارد تومان پولی که در بودجه 1400 گم است/ بودجه واقعی دولت چقدر است؟

ظاهراً منابع عمومی بودجه 1400 دولت 840هزار میلیارد
تومان است، ولی واکاوی در تبصره‌های بودجه شما را به یک عدد 420هزار
میلیارد تومانی می‌رساند که جزو درآمدهای دولت هست ولی در بودجه عمومی
منظور نشده است، درواقع بودجه دولت 1300هزار میلیارد تومان
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک