گزارش تسنیم| هشدار درباره 10 چالش بزرگ بودجه 1400/ مردم را فقیرتر نکنیم!

ماحصل رشد بی سابقه هزینه‌های بودجه 1400 در کنار
درآمدهای مشکوک و ناپایدار،افزایش ریسکی فروش 2.3میلیون بشکه نفت، بی
توجهی به افزایش درآمد مالیاتی، یارانه های پنهان و فروش
بی‌حساب‌وکتاب اوراق، تورمی است که فقیرتر شدن مردم را در سال آینده
به همراه دارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک