گفتگو|بودجه‌نویسی ایران هنوز پادشاهی است/سازمان برنامه‌و‌بودجه همه‌کاره و مجلس هیچ‌کاره است/به غلط تمام حقوق مجلس را دست یک نفر مثل نوبخت دادیم

سرپرست پیشین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه “در نیم
قرن اخیر با سازوکار تخصیص، فرآیند بودجه‌ریزی و نقش مجلس را در ایران
تعطیل کردیم، گفت: ساختار بودجه‌نویسی ایران به‌جای جمهوری هنوز
پادشاهی است و به غلط تمام حقوق مجلس را دست یک نفر مثل نوبخت
دادیم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک