گندم مورد نیاز استان تهران تا پایان سال ذخیره شد

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران گفت: در حال
حاضر وضعیت موجودی گندم در استان تهران مطلوب است و ما به اندازه مصرف
تا پایان سال گندم ذخیره سازی کرده ایم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک