یک سوال درباره بذل و بخشش امروز آقای رئیس جمهور؛ «منظورتان از موفقیت، دقیقاً کدام شاهکار اقتصادی است؟»

جناب آقای رئیس جمهور امروز در سخنان کنایه آمیز از بذل
و بخشش موفقیت‌های دولت به دیگران سخن گفت. حال این سوال پیش می اید
که منظور آقای روحانی دقیقا کدام موفقیت یا شاهکار اقتصادی است؟ و آیا
کسی پیدا می شود، این پیش کشی را بپذیرد؟

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک