10.2 میلیون روستایی تا پایان دولت آب آشامیدنی سالم می‌خورند

وزیر نیرو گفت: تاکنون 11 هزار و 962 روستا در دولت به
شبکه آبرسانی سالم و پایدار با جمعیت بیش از 8 میلیون نفر ملحق
شده‌اند و تا پایان دولت دوازدهم با احتساب 900 هزار نفری که پیش از
این دولت بهره‌مند بودند، به 10.2 میلیون نفر افزایش خواهد
یافت.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک