2 اقدام مهم مجلس برای مدیریت بازار مسکن/ شهروندان ایرانی ملکف به ثبت اطلاعات در سامانه املاک هستند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح 2 اقدام مهم
مجلس برای مدیریت بازار مسکن، گفت: مردم ملزم به ثبت اطلاعات خرید و
فروش مسکن در سامانه املاک هستند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک