2 سد جدید در شمال غرب کشور افتتاح شد

دو سد “کانی‌سیب” و “کرم‌آباد” و پروژه احداث و
آب‌اندازی شبکه آبیاری و زهکشی ارس‌غربی با اعتبار یک هزار و 215
میلیارد تومان با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور افتتاح
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک