3 نامه وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص نهاده‌های تولید علوفه ‌نتیجه نداد/ سکوت بانک مرکزی و وزارت صمت +اسناد

با وجود پیگیری و نامه‌نگاری‌های وزارت جهاد کشاورزی از
وزارت صمت و بانک مرکزی، بعد از گذشت 8 ماه نهاده‌های تولید ترخیص
نشده است و زمان مناسب کشت محصولات علوفه از دست رفته و حتی به‌دلیل
شرایط بد نگهداری این بذور در انبارهای گمرک خوراک موش شده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک