4 فصل جدید از پیش نویس اصلاح قانون دریایی کشور آماده شد

مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی از آماده شدن 4 فصل
جدید از پیش نویس اصلاح قانون دریایی کشور خبر داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک