45 هزار هکتار از اراضی ملی تبدیل به شهرک‌ کشاورزی می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی بر توسعه این شهرک‌ها
تاکید کرد و گفت: تاکنون بیش از 45 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی
کشور برای احداث شهرک‌های کشاورزی اختصاص یافته است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک