58 درصد متقاضیان تهرانی آورده طرح ملی مسکن را واریز نکردند

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که 11500
نفر واجد شرایط دریافت طرح ملی مسکن تهران بوده‌اند، گفت: از این
تعداد 4867 نفر آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک