آیا روی سویۀ مرغ ایرانی «آرین» کار علمی هم انجام می‌شود؟

معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسۀ تحقیقات
علوم دامی کشور گفت: با هدف ارتقاء پنج سالۀ نژاد آرین، اقدامات مستمر
علمی به دستگاه‌های مختلف کشور محول شده و بصورت منظم در حال پیگیری
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک