اجرای 2500 میلیارد تومان پروژه عمرانی در چابهار

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از اجرای 2500 میلیارد تومان
پروژه عمرانی در این منطقه خبر داد و گفت: ریمدان حلقه اتصال ایران به
سی پک است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک