اخبار ضدونقیض استعفای رئیس بورس/ سایت سازمان تائید و خودش تکذیب کرد/ پای استعفای اجباری در میان است؟

در حالی که سایت سازمان بورس نامه استعفای قالیباف اصل
رئیس این سازمان را منتشر کرده، واحد مرکزی خبر، در مصاحبه ای با وی
استعفای مذکور را تکذیب کرد. نکته عجیب تر اینکه رئیس مستعفی سازمان
بورس، در جلسه عصر امروز با رئیس مجلس نیز حاضر بوده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک