اختلاف 49میلیون‌تومانی سقف حقوق مدیران با کارگران/ مدیری که 17برابر کارگر حقوق دارد، گرسنگی خانواده کارگر را می‌فهمد؟

مطابق آمار و گزارش‌های رسمی، سقف حقوق یک مدیر دولتی
52میلیون تومان و حقوق یک کارگر 3میلیون تومان است، حال مدیری که
17برابر یک کارگر دستمزد می‌گیرد، چه‌درکی از فقر شدید معیشتی خانوار
کارگری دارد؟

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک