استقرار ساختار جدید بخش آب و مدیریت حوضه آبریز برای 9 رودخانه اصلی کشور

وزیر نیرو با اشاره به برقراری ساختار جدیدی در مدیریت
آب کشور، از استقرار مدیریت حوضه آبریز برای 9 رودخانه اصلی خبر
داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک