اعتراض انجمن ذغال سنگ ایران به افزایش 20 برابری حقوق دولتی معادن

انجمن ذغال سنگ ایران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت
اعلام کرد که چه اتفاقی در معادن ذغال سنگ افتاده که شما به فکر
افزایش 20 برابری حقوق دولتی پایه معادن ذغال سنگ
هستید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک