اقتصاد آلمان 5 درصد کوچک شد

اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که به دنبال تاثیرات
ناشی از بحران ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020
با 5 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن روبرو شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک