امهال بیش از 129 هزار پرونده تسهیلاتی توسط بانک توسعه تعاون

با هدف حمایت از فعالین اقتصادی و رفع موانع تولید و
اشتغال، طی چهار سال اخیر، بیش از 89 هزار میلیارد ریال تسهیلات
اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی توسط بانک توسعه تعاون امهال شده
است.