انتقاد مقام مسئول وزارت راه از برنامه دولت برای سکونتگاه‌های غیررسمی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان “تعریف یک یا
چند پروژه کوچک در محلات سکونتگاهی دردی را دوا نمی‌کند”گفت: ساخت
مسکن برای کم درآمدها باید اولویت اصلی دولت باشد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک