ایران پتانسیل ایجاد 120 هزار مگاوات ظرفیت جدید در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارد

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیرو بهره وری انرژی برق
(ساتبا) گفت: ایران پتانسیل ایجاد 120 هزار مگاوات ظرفیت جدید در
زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد که اکنون 850 مگاوات آن محقق شده
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک