اینفوگرافیک|تارا ستاره باران ایمنی

کابین مستحکم سرنشینان، کمربندهای ایمنی پیش کشنده و
سامانه کمک اضطراری ترمز تنها بخشی از مولفه های ایمنی خودرو تارا
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک