بازار سرمایه قابلیت جذب سالیانه 150 هزار میلیارد تومان را دارد/ احراز هویت الکترونیکی 4 میلیون نفر در سجام

رییس پیشین سازمان بورس گفت: بازار سرمایه به راحتی
قابلیت جذب سالیانه 150 هزار میلیارد تومان را دارد اما در 5ماه این
رقم بیش از ظرفیت بازار بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک