برق ماینرهای مجاز 2 هفته قطع شد

مدیرعامل توانیر از توافق با ماینرهای دارای مجوز برای
قطع فعالیت تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه های
نظارتی و قضایی، با ماینرهای غیرمجاز به شدت برخورد خواهد
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک