برنامه کمیسیون تلفیق برای مدل افزایش حقوق 1400 کارمندان/سقف حقوق 33 میلیون تومان شد

کمیسیون تلفیق در حالی به افزایش 25 درصدی حقوق تمام
کارمندان در سال آتی رای داده که الزاماتی برای محدود کردن دریافتی
نجومی بگیران نیز لحاظ شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک