بهبود سریع اقتصاد چین سلطه دلار آمریکا را به خطر انداخته است

بهبود سریع اقتصاد چین باعث شده سرمایه‌گذاران از ارز
چین برای تجارت استفاده کنند و نسبت به ارزش دلار به عنوان ارز ذخیره
تردید داشته باشند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک