بورس کالا برای اجرای قیمت تضمینی گندم در سال آینده اعلام آمادگی کرد

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران
گفت:برای عرضه گندم و سایر محصولات کشاورزی در بورس کالا در
سال آینده اعلام آمادی می کنیم و می توانیم این محصولات را به قیمت
تضمینی عرضه کنیم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک