بیت کوین برای اولین بار از مرز 29 هزار دلار عبور کرد

قیمت بیت کوین برای اولین بار از مرز 29 هزار دلار فراتر
رفت و بدین ترتیب ارزش این ارز دیجیتال امسال با افزایش علاقه سرمایه
گذاران بزرگ و کوچک تقریباً چهار برابر شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک