تحریم های جدید آمریکا علیه ایران جنبه روانی دارد/ کینه توزی ترامپ و اطرافیانش نسبت به ایران

دیپلمات سابق کشور با تشریح دلایل وضع تحریم های جدید
علیه ایران در روزهای آخر دولت ترامپ گفت: ترامپ و حلقه اصلی تیم او،
شکست اصلی خود را ناشی از سیاست ایران و بی اعتنایی جمهوری اسلامی به
آمریکا و مقاومت در این مسیر می‌داند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک