تسهیل و کمک به تامین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی

ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت
نرخ ارز برای نهادها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی
آنها از 1 به 2 تغییر یافته است، از 6 ماه به یک سال موافقت
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک