تشکیل هیات ویژه در دیوان محاسبات جهت کمک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رئیس و معاونین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور
در دیوان محاسبات کشور با رئیس کل دیوان محاسبات دیدار
کردند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک