تصرف در 7 هزار هکتار اراضی ملی تهران با سوء استفاده از دعوای داخلی دستگاه‌ها

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها گفت: چندی پیش
هفت هزار هکتار از اراضی استان تهران با استفاده از تناقض‌های موجود
بین دستگاه‌ها و تداخل وظایف آنها از حوزه اراضی ملی خارج
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک